Select Page

#Yes2Agroecology

De Belgische ontwikkelingssamenwerking moet een prioriteit maken
van agro-ecologie in het Zuiden

De Belgische ontwikkelingssamenwerking besteedt amper 16%

van het landbouwbudget aan agro-ecologie

Agro-ecologie

helpt in de strijd tegen honger en om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te realiseren

Nieuws 

België engageert zich voor agro-ecologie

– Steun aan agro-ecologie in landen in het Zuiden 

– Steun voor onderzoek naar agro-ecologie 

– Verdediging van agro-ecologie op het internationale toneel 

De Coalitie tegen de Honger heeft Minister van ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir uitgenodigd om te praten over de voordelen van agro-ecologie om duurzame voedselsystemen te bouwen, hier, maar ook in landen in het Zuiden. 

“Hoewel de Belgische ontwikkelingssamenwerking aanzienlijke bedragen investeert in de landbouwsector van ontwikkelingslanden, gaat er weinig geld naar de ondersteuning van de noodzakelijke agro-ecologische transformatie van voedselsystemen in het Zuiden.”

Olivier De Schutter

Deel deze campagne met je dierbaren!

Voor de periode 2013-2017 heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking

aan uitgaven in de landbouwsector goedgekeurd

Van deze bedragen was slechts :

bestemd voor projecten die agro-ecologie steunen

Dit betekent slechts :

%

dat is ONVOLDOENDE

Een pas verschenen rapport van de UCLouvain (M. Vermeylen & O. De Schutter) bewijst  dat agro-ecologie geen prioriteit is voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking:  Amper 16% van het landbouwbudget ondersteunt agro-ecologie.

Nochtans draagt agro-ecologie bij tot de verwezenlijking van heel wat Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Ze laat toe om de landbouwproductie te verhogen waar nodig en helpt honger, ondervoeding en armoede op het platteland te bestrijden. Ze maakt het ook mogelijk om de aantasting van het milieu te bestrijden, broeikasgassen te verminderen en de landbouw aan te passen aan de klimaatverandering.

De manier waarop we vandaag voedsel produceren, verwerken en consumeren plaatst ons voor enorme sociale en ecologische uitdagingen. Ondanks de overvloedige voedselproductie nemen honger en ondervoeding in de wereld toe.

We moeten dringend onze voedselsystemen hervormen, zodat ze veerkrachtiger en sociaal rechtvaardig worden en onze planeet niet langer schaden. Volgens talrijke internationale instituten, wetenschapers, boerenbewegingen en NGO’s kan dat door een agro-ecologische transitie van voedselsystemen te ondersteunen.

De covid-19 pandemie versterkt deze nood aan transformatie. Wetenschappers brengen  het ontstaan van epidemieën, zoals de  COVID-19 pandemie in verband met het verlies van habitat en biodiversiteit wereldwijd. Daarenboven toont de pandemie aan hoe belangrijk het is om de veerkracht van de   voedselsystemen en de autonomie van producenten te versterken. Er zijn voldoende aanwijzingen dat agro-ecologische systemen, die minder afhankelijk zijn van inputs en grote geglobaliseerde waardeketens, beter bestand zijn tegen de effecten van de pandemie op voedselsystemen.

De Coalitie tegen de Honger vraagt dat België een prioriteit maakt van agro-ecologie in het ontwikkelingsbeleid met betrekking tot landbouw en voedselzekerheid in het Zuiden.

De Coalitie tegen de Honger roept België op om:

  • tegen 2023 de steun voor projecten die de agro-ecologische transitie van voedselsystemen ondersteunen minstens te verdubbelen; en
  • het voortouw te nemen in de promotie van agro-ecologie in Europa en internationaal.

Steun de campagne #Yes2Agroecology door deze te delen op sociale netwerken.
En zorg er mee voor dat de Belgische ontwikkelingssamenwerking kiest voor agro-ecologie in het Zuiden.

“Terwijl er wereldwijd een consensus groeit over de noodzaak om voedselsystemen te hervormen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te realiseren, blijkt uit de studie dat België achterop hinkt

François Grenade

Chargé de recherche et plaidoyer, Iles de Paix

Op basis van de gegevens van deze wetenschappelijke studie konden we berekenen dat slechts 16% van het totale bedrag bestemd voor landbouw naar projecten gaat die agro-ecologische transitie van voedselsystemen als prioriteit hebben. 39% van het budget gaat naar projecten die agro-ecologie totaal niet steunen. Er is dus heel wat ruimte voor verbetering

Suzy Serneels

Beleidsmedewerker Recht op voedsel, Broederlijk Delen

Boeren en boerinnen die agro-ecologie beoefenen zijn beter gewapend tegen de gevolgen van de pandemie.
Getuigenissen:

Ondanks het reisverbod kan ik toch verder werken, want ik heb alle grondstoffen die ik nodig heb op mijn boerderij. Anders zou het moeilijk, zelfs onmogelijk zijn om aan de nodige inputs te geraken. We kweken verschillende gewassen en dieren op de boerderij, dat helpt om risico’s te spreiden. Tijdens de covid-19 pandemie heb ik nog verschillende bronnen van inkomsten: de bananenprijs is op dit moment heel laag, maar heel binnenkort zal ik inkomen hebben van de verkoop van bonen, uien en look. En bovendien kan ik mijn familie voeden met producten van mijn boerderij. We komen niks tekort.re.

Mwesige Steven

Oeganda, Karangura

Ik maak me niet teveel zorgen tijdens deze quarantaine, want ik heb genoeg eten dankzij de gewassen die ik kweek op mijn agro-ecologische boerderij. Het zijn de mensen zonder boerderij die nu het hardst getroffen worden door armoede.

Edit Silvia LAURENCIO AQUINO

Peru, Umari

Ik hoef geen meststoffen meer te kopen, ik maak nu mijn eigen compost. Mijn famillie en ik hoeven ook geen eten te kopen, we hebben alles wat we nodig hebben op onze graanzolder en op het veld.

Jacklyn Busingye

Oeganda, Kabambiro

Landbouw is verantwoordelijk voor

%

van verlies aan biodiversiteit

%

van de ontbossing

%

van de uitstoot van broeikasgassen*

*inclusief veranderingen in landgebruik veroorzaakt door  de uitbreiding van gewassenteelt

N.B.: Onze campagne staat kritisch tegenover een model van landbouwontwikkeling de massale politieke steun die het geniet. Ze uit geen kritiek op de boeren in de hele wereld die aan dit dominante model onderworpen zijn.

VERDER GAAN

Persbericht 2p.

Samenvatting van de campagne 2p.

Policy Brief 12p.

Studie 33p.

Video

Video in het Engels

Coalitie tegen honger

Wie zijn we ?

Agro-ecologie in de België

Agroecology in Action
Voedsel Anders

Contact

Suzy Serneels

Beleidsmedewerker Recht op voedsel, Broederlijk Delen

De Coalitie tegen de Honger wil hulde brengen aan Stéphane Parmentier. Stéphane was nauw betrokken bij de totstandkoming van deze campagne en maakte de muziek voor de video. Hij is plots en veel te vroeg van ons heen gegaan. In deze strijd tegen het diepe onrecht van de honger zal hij altijd bij ons zijn.